NABÍDKA SLUŽEB

Zde vidíte základní nabídku našich služeb, která může být rozšířena o vaše další požadavky, pokud je to technicky možné. Před započetím práce přijedeme na místo a dohodneme detaily zakázky, například jakou techniku při bagrování použít, kam sypat vykopanou zeminu, postup prací, časový harmonogram apod. V nouzových případech jsme díky osvětlení schopni pracovat i po setmění.

Výkopové práce

  • bagrování základů rodinných domků (až do hloubky 2,6 metru) a menších staveb. Ovšem v případě potřeby jsme schopni zajistit techniku pro dosažení větší hloubky a provést výkop podle požadavků zákazníka.
  • výkopové práce pro inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn), včetně položení, zapojení a zahrnutí
  • výkopy pro čističky, jímky nebo septiky. Montáž a zapojení septiku
  • výkopy bazénů
  • drenážní výkopy

Zemní práce

  • úprava terénu před stavbou nebo po dokončené stavbě
  • terénní úpravy pozemku nebo zahrady včetně odstranění pařezů i s kořeny
  • zemní práce při přípravě terénu pro cesty a zámkové dlažby

Další služby