NABÍDKA SLUŽEB

Zde vidíte základní nabídku našich služeb, která může být rozšířena o vaše další požadavky, pokud je to technicky možné. Před započetím práce přijedeme na místo a dohodneme detaily zakázky, například jakou techniku při bagrování použít, kam sypat vykopanou zeminu, postup prací, časový harmonogram apod. V nouzových případech jsme díky osvětlení schopni pracovat i po setmění.

Výkopové práce

 • bagrování základů rodinných domků (až do hloubky 2,6 metru) a menších staveb. Ovšem v případě potřeby jsme schopni zajistit techniku pro dosažení větší hloubky a provést výkop podle požadavků zákazníka.
 • výkopové práce pro inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn), včetně položení, zapojení a zahrnutí
 • výkopy pro čističky, jímky nebo septiky. Montáž a zapojení septiku
 • výkopy bazénů
 • drenážní výkopy
 • ruční výkopové práce – v případech, kdy není možné použít techniku, jako například omezené prostory, nepřístupné svahy nebo riziková podzemní vedení

Odborné práce

 • prodloužení vodovodního řádu
 • vodovodní přípojky a přípojky kanalizace, včetně tlakových zkoušek
 • geo zaměření
 • možnost projektové dokumentace k inženýrským sítím

Zemní práce

 • úprava terénu před stavbou nebo po dokončené stavbě
 • terénní úpravy pozemku nebo zahrady včetně odstranění pařezů i s kořeny
 • zemní práce při přípravě terénu pro cesty a zámkové dlažby

Další služby