REFERENCE

Ukázky některých výkopových prací, které jsme v minulosti realizovali.
Podrobnější fotografie získáte klepnutím na náhled.

Dobrá u Frýdku-Místku

Odkopání základové desky rodinného domku do hloubky 60 cm. Bylo nutno pracovat v těsné blízkosti nové omítky a i pro tyto případy je práce s ramenem minibagru bezpečná díky jeho konstrukčnímu provedení. Zemina se přímo sypala do malého Dumperu.

Hnojník

Výkop 50 cm hlubokého základu pro nadzemní bazén včetně úpravy okolního terénu.

Komorní Lhotka

Uložení a montáž septiku na klíč. Ve vykopané jámě se nejprve zhutnilo a zarovnalo dno. Poté se celoplastová nádoba septiku spustila zavěšená na rameni minibagru a po usazení se napojily odpadní trubky. Základy domu jsou chráněné nopovou fólií.

Skalice

Připojení vodovodní přípojky na vodovodní řád. Pro přivedení přípojky jsme provedli pneumatický protlak pod cestou a poté napojili přípojku na stávající řád.

Nový Jičín

60 metrů vodovodní přípojky. Výkop pro dlouhou vodovodní přípojku přes zahradu, uložení a zásyp. Napojení přípojky do šachtice a k vodovodnímu řádu.

Ostrava

Lesní práce s kolovým kloubovým nakladačem Schäffer

Nošovice

Odvoz zeminy z okolí rodinného domku do přistaveného našeho kontejneru a odvoz na skládku. Nízká hmotnost stroje spolu a kloubový mechanismus náprav umožňilo bezpečné pojíždějí v blízkosti domu.

Smilovice

Stažení vrchovky ze staveniště rodinného domku a vyrovnání podkladu do roviny pro budoucí základovou desku. Při odvozu vrchovky se nám osvědčila minisklápěčka Dumper pro nakupení zeminy do výšky.

Frýdek-Místek

Výkopy pracovních šachet pro vstup a výstup řízeného protlaku odpadní hadice pro myčku na parkovišti OBI. Odbagrovaný materiál jsme rovnou sypali na náš DAF a odváželi pryč, aby se co nejméně narušil provoz na parkovišti.  Stejně tak jsme zajistili i materiál na zásyp.

Třinec

Výkop a pokládka vodovodní přípojky v délce 40 metrů v Třinci. Na konci výkopu bylo potřeba odhalit (ruční dodělávka) vodovodní potrubí a připravit prostor pro napojení přípojky. Hadice byla obsypána zásypovým pískem a překrytá modrou ochrannou fólií a měděným uzemňovacím drátem. Zahrnutí výkopu a úprava terénu proběhlo opět s pomocí minibagru.

Václavovice

Vrt studny ve Václavovicích včetně výkopové práce a napojení na zavlažovací systém. Práce probíhaly za deštivého počasí.

Komorní Lhotka

Příprava příjezdové cesty pro položení zámkové dlažby.  Bylo nutno odkopat a vyhrnout celou plochu plánované cesty do hloubky 30 cm.  Zde se pak naveze podkladový materiál, např. struska a položí zámková dlažba (dostatečná vrstva strusky zajistí odvodnění podkladu a snižuje tak riziko zvlnění dlažby v dalších letech).

Dobratice pod Prašivou

Vrtání děr na sloupky, hloubka 120 cm, šířka 20 cm. Hydraulicky poháněný vrták je upevněný místo lžíce na rameni minibagru Kubota U20. Rozdíl mezi ručním vrtáním a tímto strojním je v průchodu kamenitým terénem – u ručního vrtání nesmí být v zemi žádné kameny. Oproti tomu vrták minibagru je dostatečně odolný  a má potřebnou sílu.

Dobrá u Frýdku-Místku

Výkop pro laminátový bazén Mountfield Calypso Ikaros, hloubka 160 cm. Velmi málo místa kolem výkopu, proto odvoz vybagrované hlíny Dumperem mimo zahradu do přistaveného kontejneru. Výkop podle projektové dokumentace včetně zakulacených rohů.

Komorní Lhotka

Výkop pro okapové a kanalizační svody do trativodu včetně položení a zapojení. Následovalo zahrnutí celého výkopu a úprava terénu do původního stavu. Použil se minibagr Kubota U10.

Ropice Zálesí

Výkop pro přípojení hadice k vrtané studni. Předtím se muselo také odkopat ústí studny, aby se mohla usadit a napojit pracovní plastová šachta.

Druhou prací v Ropici byl výkop pro přípojku elektrické sítě včetně montáže. Také zde se využila úzká lžíce minibagru, výkop měl šířku 20 cm.

Komorní Lhotka Zatepleni základové desky včetně odvodnění drenážním potrubím a použití geotextilie.

Zateplení základové desky včetně izolace proti vlhkosti a odvodnění drenážním potrubím. Odkop a zahrnutí.